Welkom bij

 Gastouderopvang De Kleine Molletjes


Mijn naam is Kelly de Mol geboren in Tiel (1983). 

Ik heb een mooie dochter van 7 jaar oud. Samen hebben wij 2 kleine hondjes  genaamd Basje en Billy. en 2 cavia's genaamd  Buckie en Benno.


 In 1992 ben ik begonnen met het helpen verzorgen van me neefjes en nichtje (drieling). Vanaf die tijd heb ik bij verschillende gezinnen opgepast op kinderen van verschillende leeftijden. Ik vind het leuk om met kinderen te knutselen, spelen, zingen e.d. Daarom heb ik besloten om gastouder te worden en onze deuren open te stellen voor  uw kind(eren) van 0 - 4 jaar.


Communicatie staat bij mij voorop.
Ik ben creatief, geduldig, begaan, optimistische, flexibel en enthousiast en ondernemend.


 


Privacy statement 

Gastouderopvang-De Kleine Molletjes:


Gastouderopvang De Kleine Molletjes  heeft de verplichting en zal zich hieraan conformeren aan dat wat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming vereist is.

Uw persoonsgegevens zoals in het contactformulier vermeldt staat zal verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Met het invullen van het formulier verleent u toestemming voor gebruik van de door u verstrekte gegevens alleen voor het doel waarvoor het formulier bestemd is.

Uw gegevens zullen niet langer gebruikt worden dan noodzakelijk is. Uw gegevens zijn middels passende technische maatregelen gewaarborgd. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, anders dan met uw toestemming. Een derde partij zou kunnen zijn het bemiddelingsbureau en of een ander opvang locatie.

Uw gegevens worden verwerkt niet anders dan voor het doel waarvoor u het formulier heeft ingezonden, namelijk het beantwoorden van uw vraag, op- en of aanmerkingen. Bij een verzoek tot plaatsing van uw kind(eren) zal organisatorisch uw gegevens worden bekeken binnen de mogelijkheden tot opvang.
Bij een negatieve beantwoording, zullen uw gegevens per direct worden verwijderd. Bij een vervolgafspraak worden uw gegevens bewaard niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Alle personen die namens Gastouderopvang De Kleine Molletjes uw gegevens kunnen inzien of daarvan kennis kunnen nemen, zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en hebben zich te houden aan de  geheimhouding daarvan. Er wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord op de gebruikte middelen. Daarbij maken wij gebruik van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Vanzelfsprekend heeft u het recht om de door ons van u ontvangen gegevens te laten verwijderen, te rectificeren, bezwaar te maken tegen verdere verwerking en of andere verwerking.

Indien u zich willen beklagen over de naar uw mening onterechte verwerking en of foutieve verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich wenden tot Gastouderopvang De Kleine Molletjes  voor een ophelderingsgesprek. Wij willen u dan wel verzoeken zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Wij gaan er van uit tot een oplossing te komen, maar mocht dit toch niet het geval zijn dan staat het u vrij om zich te beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de instantie die toezicht houd op het gebied van privacy bescherming.