Certificaten:


Ik vind het leuk om steeds cursussen of workshop te volgen.  

Daarom volg ik dus regelmatig een cursus of workshop die ik leuk vind wat betref omgang kinderen.
Deze cursussen heb ik tot nu toe gevolgd en een certificaat van: 


* Helpende zorg en welzijn niveau 2.

* EHAK (Eerst Hulp Aan Kinderen)

* Schminken

* Rouw en Verlies bij kinderen : Bewust omgaan met de dood

* Het hoog gevoelige kind

* Het temperamentvolle kind

* Communiceren over geweld

* Meldcode

* Autisme in praktijk

* Rouwverwerking bij kinderen

* Shanatala Babymassage

* Speltheraphie